Privat succes i Esbjerg

Troldehulen i Tarp ved Esbjerg har kun eksisteret i godt halvandet år. Men allerede nu giver den privatejede, døgnåbne daginstitution overskud, er vokset fra 20 til 90 børn - og der står børn på ventelisten.

 

Af Lone Stensig Jakobsgaard, Volapyk!

 

”Velkommen til jeres andet hjem….” står der på forsiden af den folder som Troldehulen uddeler til nye brugere og andre interesserede. Det er ikke bare ”glasur” på en fin folder, det er udtryk for, hvad Troldehulen er.

 

Normalt, når man træder ind i en daginstitution i Danmark omkring kl. 16 – 16.30, er det typiske billede, at børnene snart bliver eller allerede er blevet hentet af deres forældre, pædagogerne er tæt på at få fri, og institutionen er så småt er ved at lukke for den dag. Det er ikke nødvendigvis hverdagen i Troldehulen. Der kan stadig være børn i gang med leg, indenfor, udenfor på en meget stor legeplads eller hos gederne i hallen, og så er det i øvrigt slet ikke sikkert at de overhovedet skal hjem i dag.

 

Hvordan kan det lade sig gøre? Svaret er ganske simpelt – Troldehulen er en privat institution, der har etableret sig med fleksibel åbningstid, hvilket betyder at der er åbent alle årets dage, døgnet rundt, - også på helligdage. Og som om det ikke er nok, så har institutionen heller ikke nogen lukkedage.

 

I en hverdag, hvor forældre ofte må bruge dyrebare ferie- eller fridage for at få regnskabet med deres arbejdsliv til at gå op med børnenes institutionsliv, - ja, så repræsenterer Troldehulen ganske enkelt det ultimative fleksible daginstitutionstilbud, der passer til alles behov.

200 timer om måneden

”Alle forældre har 200 timer rådighed til pasning af deres børn, hver måned. De bestemmer selv, hvordan disse timer skal placeres. Derudover tilbyder Troldehulen ”udvidet åbningstid”, og har man behov for at gøre brug af den udvidede åbningstid, så har man mulighed for at tilmelde sit barn til det, - det er familiens egen vurdering. Det er nemt, og forældrene kan indrette sig som det passer, i deres hverdag” fortæller leder og ejer af Troldehulen, Debbie Højfeldt Jensen.

 

På nuværende tidspunkt er 30 børn tilmeldt det udvidede åbningstilbud, og det er meget vekslende, hvor mange børn, der sover i institutionen. Det kan være ét barn i løbet af fjorten dage, og så kan der lige pludselig være 10 hen over en weekend. ”Vi har ikke nogen børn, der er her meget mere, end andre. Men vi kan se, at både børn og deres forældre trives med, at hverdagen kan hænge sammen”, fortsætter Debbie.

 

Den eneste regel, der gælder for de børn, der bruger det udvidede åbningstilbud er, at forældrene skal give besked om, hvornår deres børn skal være i institutionen mindst fire uger i forvejen, så man kan få indrettet personalets vagtplan.

 

Pædagog Zenia Madsen har været i Troldehulen i ca. fire måneder, og hun siger: ”Det er dejligt, at være her. Vi har kun glade børn, glade forældre og glade kolleger. Det kunne jeg godt ønske mig for mange af mine kolleger, rundt om i landet”

 

Esbjerg kommune har lige varslet, at de som led i besparelser nedlægger deres aftentilbud, og det har også medført øget pres på Troldehulen, der oplever daglige henvendelser fra forældre, som desperat mangler plads til deres børn. Men lige nu er der en pause på indtaget i Troldehulen, selvom der er plads til flere. ”Det skal være rart, at være her – for både børn og voksne, så vi tager lige nu kun børn ind, hvis de en søskende, grundet vores søskendegaranti eller hvis der er tale om et stort børnehavebarn. Dem kan vi godt tage en enkelt eller to af,” lyder forklaringen fra både Debbie og Zenia.

 

Fra 20 til 90 - på nul komma dut

De fleksible åbningstider er bare én af årsagerne til Troldehulens meget store succes. Noget andet er beliggenheden; En ombygget bondegård, med ”gratis” adgang til luft og plads til at lege. Troldehulen åbnede i marts 2010, og der skulle bare sølle 20 børn til, at få ”forretningen” til at løbe rundt, og fra starten var det ”kun” stuehuset på den 600 kvm. store gård, der var indrettet til børnene.

 

Men i løbet af kort tid, måtte der udvides, og kostalden blev inddraget til vuggestuebørnene. Sidste skud på stammen er, at høloftet i efteråret 2011 også er blevet omdannet til børnehavebørnene. Og Debbie mener, at der for en stund trænger til lidt ro. Ikke mere ombygning, udvidelse og modtagelse af såvel nye børn som personale.

 

”På et tidspunkt tog vi imod op til fem nye børn om måneden, samtidig med at vi også skulle tage imod nye kolleger. Vi har et princip om, at forældrene selv bestemmer, hvor lang tid de skal bruge på at få deres børn kørt ind. Så et typisk scenarie var i en periode, at vi havde mange nye forældre siddende på gulvet eller ved bordene rundt om i institutionen, i gang med at køre deres børn ind, samtidig med, at vi i personalegruppen havde fokus på også at sige ”goddag” til nye kolleger. Det gik stærkt, og der var ikke tid til at fordybe sig særligt. Det skulle bare køre”, fortæller Debbie.

 

Trods den voldsomme vækst er dagligdagen etableret med det helt rigtige set-up. Alle børn får i løbet af de første tre måneder lavet den første udviklingsplan, der herefter fornyes hvert år. Dertil kommer at der laves læreplaner for alle børnene. Der er fokus på nærvær, små grupper, tid, luft og leg. Hver dag skrives der dagbog, som lægges på nettet, og hver måned tages der 700 - 1000 billeder af børnene, som uredigeret lægges på nettet, hvortil forældrene har et login, så de kan følge hverdagen for deres børn.

 

Stort og velorganiseret forældreengagement

Troldehulen har et stort forældreengagement, og forældrebestyrelsen er løbende i tæt dialog med personalet. Der er nedsat et festudvalg, da der lægges vægt på mange sociale arrangementer i institutionen. I forældrebestyrelsen er der også et sponsorudvalg, der sørger for at søge penge og sponsorater til blandt andet institutionens legeplads, legeredskaber, bleer og mad. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen.

 

Omgivelserne har også fået øje på Troldehulen og institutionen har fået et legat på 250.000 kr. fra LAG-midlerne, på grund af at den har skaffet arbejdspladser i et landdistrikt.

 

En privat institution kan altså godt oprettes, og tilmed opnå stor succes på meget kort tid. Det kræver hårdt arbejde og kreativitet, så man kan møde de behov, der eksisterer i forhold til forældrenes behov, og sidst men ikke mindst, en vilje til at ville det.

 

 

 

FAKTABOKS(E):

Troldehulen – privat institution, åbnet marts 2010

Samarbejdsaftale med Esbjerg og Varde Kommune

Forældrebestyrelse med stort forældreengagement

 

90 børn, fordelt på:

2 børnehave grupper

2 vuggestuegrupper

1 gruppe mellembørn

 

29 ansatte

 

Etableringsomkostninger 6 mio. kroner

600 kvm.

1200 kvm. Grund

 

Præmieret med blandet andet et sponsorat på 250.000 kroner for at skaffe arbejdspladser i landdistriktsområde.

 

Læs mere om Troldehulen på www.troldehulen.dk