Det er ganske vist - Eventyrhuset i Fredericia

Det er ganske vist….

 

Eventyrhuset i Fredericia, en privat institution med glade børn og familier, en fyldt venteliste, god økonomi og mere personale end man typisk ser i danske daginstitutioner… det er ganske vist… og det er også ganske vist, at der i dette interview deltager mange varme hænder, - faktisk hele seks par på én gang.

 

Af Lone Jakobsgaard, Volapyk!

 

Når man træder ind i Eventyrhuset i Fredericia bliver man hurtigt klar over, at det man mødes af, ikke er helt almindeligt. Overfor væggen i indgangen, der tydeligt ses er dekoreret af børn, hænger udover dagens madplan, en tv-skærm, som med skiftende billeder dokumenterer dagen, og hvad børnene har lavet på ”deres arbejdsplads”, mens deres forældre har været på deres.

 

”Vi er tydelige omkring det vi gør, og vi dokumenterer dagen med billeder. Alle forældre kan desuden logge ind på hjemmesiden, så de selv kan følge med i dagligdagen, og se de mange billeder, der bliver taget hver eneste dag, for det vil være umuligt, at fortælle alt det deres børn laver i løbet af en dag”, fortæller Gitte Bertelsen, leder af Eventyr huset. 

 

 

Billeder af børnene er som alt andet i Eventyrhuset et kapitel omfattet af gennemført professionalisme. Billeder i denne artikel er udtryk for dette, idet der ikke er billeder med fokus af et enkelt barn, medmindre, der er givet særskilt tilladelse hertil. Det er børnenes aktivitet og ikke det enkelte barn, der er interessant. Derfor vil man også på Eventyrhusets Facebook-side kun se billeder af børneben eller -arme, men det ses tydeligt at det er børn i aktivitet. Billeder, hvor børnenes ansigter er på, findes på den lukkede det af hjemmesiden som kun forældre og personale har adgang til.

 

Der er hele seks personer med til interviewet, idet leder Gitte Bertelsen siger, at hun ellers vil snakke hele tiden, og at det jo ikke kun er hendes indtryk, der er gældende. Der skal forskellige perspektiver med. Og netop forskellighed vægtes højt i Eventyrhuset, hvilket der kommer mere om sidst i artiklen. Men det er ganske vist…


Børnenes arbejdsplads

”Eventyrhuset er børnenes arbejdsplads, og de har derfor derfor stor indflydelse på, hvorledes vores rum og vægge er dekoreret, hvis de synes en dekoration skal ændres, - ja, så laver vi den om”, lyder det fra Gitte Bertelsen. Hun fortsætter: ”Vi er en stor institution, men der er mange små rum, også på stuerne, og de er indrettet ud fra de respektive stuers ønsker”. Den måde at indrette på, er også et tegn på, at Eventyrhusets vision og målsætning lever i dagligdagen, idet man ønsker at få pædagogikken tilbage i børnehøjde.

 

Det er da også tydeligt, når man går rundt i institutionen, at det er børnenes kreationer og valg af indretning, som kommer til udtryk i et fantasifuldt univers. Tankerne ledes hen på Reggio Emilia institutioner i Italien og den skotske storyline metode, selvom det ikke er nogen af de to retninger som Eventyrhuset følger.

 

Leg og læring er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde, der er defineret i årshjul, udviklet til vuggestue-teamet og til børnehave-teamet af Eventyrhusets ansatte, der er med i læreplansgruppen. Eventyrhusets læreplaner har udgangspunkt i de syv temaer::

 

 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Social kompetence
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • It og medie (har Eventyrhuset tilføjet som det syvende led)

Disse syv temaer omsættes tilpasset børnenes udvikling med blandt andet fantasi, erkendelse, leg, musik og kreativitet – Eventyrhuset skal være et hus, der skal summe af eventyr og spændende rum og et sted, hvor barnet mødes med vennerne, oplever at være en del af fællesskabet, har det sjovt, har spændende aktiviteter og med mulighed for leg, læring og andre aktiviteter.

Eventyrhuset blev privat 1. januar 2013, efter et års forberedelse i bestyrelsen og med inddragelse af personalet. Den solide forberedelse betød, at alt var klart, så institutionen fra dag ét kunne køre videre fra at være en selvejende institution med driftsoverenskomst til at være en privat institution - uden at børnene blev berørt af, at institutionen skiftede status. 

 

”Det var en spændende, men også udfordrende hård tid, for der var jo meget der ikke kunne siges offentligt, førend at dagen oprandt”, lyder det fra Gitte Bertelsen.


Flere varme hænder  - og god økonomi

En anden ting, der er anderledes i Eventyrhuset, er at der er synligt flere voksne, end man normalt ser i danske institutioner.

 

Det bliver blandt andet bemærket af borgere i Fredericia, andre institutioner og forældre, der søger institutionen til deres børn., ligesom Eventyrhuset også får rigtig mange uopfordrede ansøgninger både internt i kommunen og udefra, fra personer, der ønsker at være en del af huset.

 

”Vi er meget tydelige, når vi kommer gående i lokalsamfundet, idet vi voksne har vores jakker på, hvor der står Eventyrhuset på ryggen, og det bemærkes ofte, at vi er mange voksne.”, lyder det fra Britta Ærensgaard, Merituddannet i Eventyrhuset for to år siden, og rent faktisk pendler til Fredericia fra Skanderborg.

 

Med det flere antal voksne har personalet også mulighed for, at prioritere at en lille gruppe af børn kan opleve noget, der er helt specielt for dem.

 

”Vi var af sted i sidste uge med tre børn, og mødte en anden institution i bussen, - personalet herfra kommenterede vores mulighed for at tage af sted med så få børn, - og vi kan kun sige, at det er vi naturligvis meget glade for, for det giver os mulighed for, at give børnene nogle muligheder, der giver dem en hverdag, der spejler det de er optaget af”, siger Else Marie Hylle, pædagog i Eventyrhuset i mange år, - dvs. også dengang, da institutionen var en selvejende institution med driftsoverenskomst.

 

Mange undrer sig over, hvordan Eventyrhuset har råd til det, - også DLO da Eventyrhuset holdt oplæg på DLOs Konference om Markedsføring af den “Private Daginstitution - Hvordan tiltrækker man forældre og børn – og sikrer stabil drift og økonomi”, i Odense 9. Juni 2015.

 

Ifølge Gitte Bertelsen handler det om at prioritere, og selvfølgelig være forretningsorienteret, i indgåelse af aftaler omkring mad, legetøj, service, kontorartikler mv.  – ja, alt.

”Man får ikke Eventyrhuset som kunde, hvis ikke man er indstillet på at give os en god pris, og det har vi hos os blandt andet købmanden, hvor vi køber alt vores mælk og økologisk, og hos bageren, hvor vi køber brød – det kan lade sig gøre, hvis man gør en indsats, og det gør jeg”- personalet og bestyrelsen, konstaterer hun.

 

Fjern områdeledelse og tænkt mere kommercielt

På spørgsmålet om, hvordan kan man så i andre kredse lære af det, svarer hun: ”Min holdning er , at hvis ”man” i kommunerne valgte at være langt mere forretningsorienteret, og reflekterende på følgende områder, kan det med garanti foregå flere steder”, og peger helt specifikt på at man kan starte med, at ”fjerne områdeledelse, som er en meget dyr foranstaltning, der tager varme hænder fra børnene.” I samme åndedrag opfordrer hun til at fjerne kommunens indkøbsaftaler, hvilket er alt for dyrt både i administration som for institutionerne.

 

”Lad lederne få lov til at drive ledelse med frihed under ansvar”,  lyder det videre fra Gitte, og hun fortsætter: ”Så længe der er kunder er der muligheder. Hvor der evt., ikke er kunder nok må der overvejes om institutionen skal lukkes eller nedskæres normeringsmæssigt, eller  taksten skal sættes op. Tænk kommercielt som en købmand, bager eller tøjbutik mv.”

 

Antallet af varme hænder i Eventyrhuset, er et udtryk for et bevidst valg, hvor man prioriterer økonomien således, at der er i alt fire medarbejdere ansat på hver stue, heraf to til tre pædagoger på hver stue og en til to medhjælpere på hver stue. Dertil kommer, og det vil sige udover normeringen, lønnede studerende 2-3, pr. år, samt studerende i deres første praktik og personer, der er i eksempelvis arbejdsprøvning eller løntilskud, hvor der mellem 1-7 personer i huset.

 

Uddannet personale, efteruddannelse og bedre vilkår end man SKAL

I debatten mellem offentlige og private institutioner kritiseres private institutioner ofte for ikke at have overenskomst, ikke at have mulighed for efteruddannelse og ikke at bruge uddannet personale.

Alt dette er ikke tilfældet i Eventyrhuset… og det er ganske vist. Personalet opfordres til at tage efteruddannelse, for i Eventyrhuset tvinger man ikke nogen, men det er muligt at få relevant efteruddannelse, eksempelvis har bestyrelsen besluttet at bruge 85.000 kr. på at tilbyde alle i personalegruppen kursus i inklusion og anerkendende tilgang i løbet af 2016. Uddannelsen er den samme som man tilbyder øvrige institutioner i Fredericia, men som de private ikke får tilbudt. ”Det er udtryk for at uddannelse, og efteruddannelse prioriteres, så personalegruppen har et fælles sprog, udvikler sig, og hele tiden kan matche de behov der er i samfundet for at kunne møde børn og deres familier på bedst mulig vis”, lyder det fra Gitte Bertelsen. Man kan læse meget mere om de to uddannelsesforløb på Eventyrhusets hjemmeside.

 

Der er også flere af husets pædagoger, der er startet med at arbejde hér som enten studerende eller som medhjælpere. Det er en attraktiv arbejdsplads, og derfor ser man også at de, der har mødt institutionen som studerende, bliver ansat, og medhjælpere vælger at tage uddannelse, mens de arbejder i institutionen.

 

”Det er dejligt at være i en institution, der fokuserer så meget på faglighed. Jeg startede her som medhjælper og er nu helt nyuddannet pædagog fra merituddannelsen, og jeg kan tydeligt se hvor meget uddannelse giver. Og her er det plads til at være studerende, hvilket er virkeligt positivt, fordi man får sin faglighed prøvet af på den gode måde” lyder det fra Anette Jensen, der er nyuddannet, men bestemt ikke ny i Eventyrhuset.

 

Eventyrhuset har endvidere valgt at give sit personale bedre vilkår, end man i følge overenskomsten skal. Det betyder at der er indført to ekstra fridage for den personalegruppe, der ikke er enten seniorer, med ret til seniordage eller har mindre børn, med retten til omsorgsdage.

 

”Det kan vi kun opfordre BUPL til at få med i overenskomsten”, lyder det fra Gitte Bertelsen.

 

I Eventyrhuset vægtes udover uddannet personale, også at der hver dag bliver serveret ordentlig mad, hvilket betyder, at der er ansat to køkkenpersonaler, der selv styrer madplaner, fordeling af arbejdstider, hvilket betyder at det pædagogiske personale kan bruge deres tid på børnene.

 

Udover personale i køkkenet har Eventyrhuset også egen pedel, der, mens Børns hverdag er på besøg, er i gang med at indrette en tidligere garderobe til et nyt samtalerum. Pedellen deles med to andre privatinstitutioner, så der tænkes alternativt og på sund ressourceudnyttelse i Eventyrhuset.

 

”Vi er af den overbevisning, at man skal gøre det man er god til, og vi føler os derfor rigtig privilegerede over at have personer ansat i institutionen, der har en anden faglighed end vores, og med deres kompetencer kan lave ting, som vi har brug for, for at kunne gøre det vi er gode til”, lyder det fra Gitte Bertelsen.

 

Der er en lang venteliste

Selvom det for de respektive familier er en nedslående meddelelse at få, har mere end ca. 40 børn ikke kunnet få plads i 2015, Også i 2016 er der stort pres på. Hvorvidt alle får plads kan ikke siges endnu, idet man ikke ved, hvor mange børn der kommer i glidende overgang i 2016.

 

”Vi ser flere på vores facebook-side, der leder efter en god institution, så pt., har vi ikke brug for at reklamere yderligere, men det er vigtigt vi aldrig tager det for givet og bliver lidt ”selvfede”, - forældre kommunikerer internt om, at de synes man skal kigge på os, hvis man har brug for en god institution”, siger Renee Olsen, nyansat pædagog.

 

Eventyrhuset samarbejder med kommunen, der godt nok ikke henviser til institutionen, men der er et fornuftigt samarbejde. Forældre får oplysninger om Eventyrhuset, hvis de spørger, men ingen får plads i Eventyrhuset, uden at de har været på besøg for en rundvisning.

 

”Vores holdning er, at det er meget vigtigt at forældrene ser og mærker huset inden de tager stilling til om de evt. ønsker at blive skrevet op”, fortæller Gitte Bertelsen.

 

Alene i den uge, hvor Børns hverdag er på besøg har der været tre rundvisninger, og i Eventyrhuset oplever man, at hvis forældre kan lykkes med at få en plads, siger de ja, om det så blot er for ét år, hvis de bare kan få plads.

 

På spørgsmålet om, om de så ikke skal udvide lyder svaret:

”Hmm… jeg ser på muligheder som døre, der enten kan åbnes, lukkes eller holdes på klem, og udvidelse er ikke en dør, der skal åbnes endnu, men måske en dag, for vi skal jo være klar til det, og for nuværende er der andre døre, der er mere interessante at åbne helt”, lyder det fra Gitte Bertelsen

 

Moderne ledelsesbegreber og sammensætning af teams

Det er ikke helt almindeligt, at man møder en daginstitution, hvor personalet alle har gennemgået en Belbin-test. Men det har man i Eventyrhuset, som bruger den til at sammensætte teams, så man sikrer forskelligheder koblet sammen.

 

”Her skal vi faktisk ikke ligne hinanden. Det er en kvalitet, hvis vi ikke gør, så vi kan holde vores faglighed skarp, bruge vores personlighed i jobbet, - alt sammen til gavn for børnene. Alle i en organisation er lige meget værd, vi har blot forskellige kompetencer i vores arbejdsliv/dag” lyder det fra Sussi Bjeld, pædagog, praktikvejleder og mentor.

 

Den forskellighed bruger personalet også til dialogen med hinanden, børn og forældre.

”Det er udtryk for en stor respekt for det vi har med at gøre. Respekt for individet og for at der i forskelligheder ligger nøgle til udvikling og til rummelighed. Ved ikke at sige noget, viser du faktisk ikke respekt..”, lyder det afsluttende fra Gitte Bertelsen.

 

FAKTA om Eventyrhuset

 • Blev Privatinstitution 1/1-2013 (tidligere selvejende)
 • Plads til 150 børn
 • Ledelsen er begge uddannede pædagoger
 • Pt. 23 pædagoger inkl. Ledelsen. Forventer at der skal ansættes 2 til 3 mere i 2016 
 • Pt. er der 13 medhjælper
 • To til tre studerende i lønnet praktik, udover den faste normering

 

Interviewets deltagende varme hænder tilhører:

 • Else Marie Hylle, som har været der i rigtig mange år, både som souschef og konstitueret leder.
 • Sussi Bjeld , der også har været i huset en del år.
 • Renee Olsen, der er ansat i 2015 som fastansat, efter et barselsvikariat.
 • Britta Ærensgaard som er fastansat, efter hun blev færdig som meritstuderende i 2014
 • Anette Jensen, der har været medhjælper mange år i huset, før man fik hende overtalt til at tage merituddannelsen. Hun er også blevet fastansat i 2015.
 • Så er der Gitte Bertelsen, som blev ansat som leder 1 marts 2010, hvor hun blev headhuntet, som man siger, til jobbet.

  

Læs mere om Eventyrhuset på www.bv-eventyrhuset.dk