Fra selvejende til privat

Planer om børnekulturhus, udvidelse med vuggestue og mere IT i dagligdagen. Galten Børnehave har valgt at blive privat for at kunne fokusere på udvikling, ikke afvikling og kapacitetstilpasninger.

 

Af Lone Stensig Jakobsgaard, Volapyk!Galten Børnehave

 

Galten Børnehave har siden starten i 1970’erne været selvejende, og medlem af DLO. Men nu vil børnehaven være helt privat, med den frihed og de muligheder som det giver. Nu har de opsagt driftsoverenskomsten med kommunen.

 

”Kommunen ville gerne lukke Galten Børnehave for 2½ år siden, men blandt andet underskriftsindsamling, kampagneindsats og en løbende debat med politikerne fik kommunen til at ændre kurs”, siger bestyrelsesformand Kasper Tikjøb, der dog ikke på det tidspunkt var bestyrelsesformand.

 

Under den første runde, var bevidstheden om de styrker der findes i, at være en selvejende institution reelt ikke tilstede blandt bestyrelse og ledelse af børnehaven. Men tanken om at blive privat opstod allerede dengang, og ved hjælp af rådgivning og konsulentbistand fra DLO blev institutionen klar over, at de ved allerede at være en selvejende institution, havde en anden status end kommunale institutioner. En egentlig lukning af institutionen var dermed ikke så enkel, og ønsket om at selv at bestemme sin skæbne var i allerhøjeste grad til stede. 

Privatisering – ideen voksede

Ret hurtigt efter den første dialog om lukning af Galten Børnehave, blev der valgt en ny bestyrelse, hvor Kasper Tikjøb blev valgt til formand. Bevidstheden om at være selvejende og de muligheder det giver, var blevet pudset af, og med den ny bestyrelse tog man for alvor hul på dialogen om muligheder, herunder også organisering.

 

”Jeg er kendt for at generere ideer, og dette skønne hus, inspirerer mig til så mange ideer, både som institution, men også et børnekulturhus, hvor der kan foregå mange flere ting, end blot at være daginstitution”, siger Kasper Tikjøb.

 

Men der skulle endnu gå nogen tid, inden planerne og privatiseringsprocessen for alvor tog fart. Lysten var der, men processen skulle modnes. Det samme skulle troen på, at der også ville være børn til en privat institution.

 

Ny leder

I maj måned 2012 blevet Peter Andersen ansat som leder. Peter er uddannet pædagog og har som sådan fungeret som leder i andre institutioner. Men han har også tidligere selv har haft børn i Galten Børnehave. Alt sammen fordele, der giver ham en god baggrund for at indgå i den forandringsproces som Galten Børnehave er gået i gang med.

 

”Jeg synes det er meget interessant, og vi tager forandringsprocesserne løbende, og med hensyn til at både forældre, personale og vores omgivelser skal kunne følge med. Der er både opgaver og forventninger nok til alle, og vi er fokuserede på at skabe de bedst mulige rammer”, siger Peter Andersen

 

Jungletrommer afgjorde beslutning

Hen over sommeren 2012 kom det til bestyrelsens kendskab, at Galten Børnehave som institution igen stod på en kommunal brutto liste for kapacitetstilpasninger. Det afgjorde sagen endeligt og Galten Børnehave tog, efter en grundig rådgivning, men på eget initiativ, kontakt til kommunen med henblik på at opsige driftsoverenskomsten med kommunen.

 

”Nu gør vi alvor af det, for os er valget klart. Vi kan vælge mellem at næste kapitel i Galten Børnehaves historie skal være fortællingen om videreudvikling af en sund institution og virkeliggørelse af de tanker vi går med, herunder åbning af en vuggestue, eller vi kan vælge at blive en del af de mange institutioner, der fortæller historien om lukning”, fortæller Kasper Tikjøb.

 

Galten Børnehave har valgt den første historie, og frygten for at der ikke skulle være børn til den kommende vuggestue, har vist sig at være helt ubegrundet.

 

”Fra at mangle børn, indenfor en umiddelbar nær fremtid, står vi nu med en virkelighed, hvor vi har børn på en venteliste”, siger en glad leder Peter Andersen.

 

Enderne mødes

Inden årets udgang forventer ledelsen af Galten Børnehave, at de endelige aftaler er truffet, så Galten Børnehave fra januar 2013 kan være helt privat, og komme i gang med at virkeliggøre de mange planer og visioner for børnehaven. Administrationen vil institutionen købe hos Danske Daginstitutioner, der lige som DLO har hjulpet med god rådgivning og bistand i processen.

 

”Vi er sikre på at kommunen lige som vi ønsker at få en god udgang på det mangeårige samarbejde, og derfor tror vi også på at de sidste bump på vejen hurtigt bliver afklaret”, siger Kasper Tikjøb.

 

Nogle af de sidste bump handler blandt andet om man skal leje eller eje det hus, hvori børnehaven har eksisteret i alle årene. Men de sidste forhandlinger handler også om, hvor hurtigt processen kan forløbe. Normalt vil det for institutionen kunne ske med et års varsel, men Galten Børnehave vil gerne være helt privat allerede fra årsskiftet 2012/2013.

 

”Vi tror på at det lykkes, og glæder os til at kunne tage hul på et nyt kapitel i Galten Børnehaves historie. Vi glæder os til at kunne åbne vuggestue og til at kunne gå i gang med at gennemføre nogle af de mange planer vi har”, slutter Peter Andersen.

 

 

Billedtekster:

 

Galten bh 1: Fra selvejende til privat – Galten Børnehave tager skridtet og går fra årsskiftet i gang med at realisere visionære planer og projekter.