Lillekilde: Støt op om børnenes ildsjæle i valgkampen

Af institutionsleder Marianne Fogelstrøm, Børnehuset Lillekilde

/Medlem af netværket “Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger”

 

Børns mistrivsel i daginstitutioner og skoler er i fokus, og som børnehave-iværksætter siden 2019 vil jeg gerne her op til valget slå et slag for, at vi åbner op og skabe mere gennemsigtighed og bedre samarbejde mellem det offentlige og private.

 

Det var med stor glæde, at vi i Lillekilde her i Valby kunne ånde lettet op, da De Radikale trak støtten til et forslag fra Enhedslisten og regeringen, der ville lukke muligheden for, at vi som selvstændige kan starte og drive egne pasningstilbud i Danmark.

 

Ligesom mange andre private ejere af institutioner har vi været meget kede af at blive mistænkeliggjort som “profitmagere”, og vi er derfor glade for, at vi blev hørt som de selvstændige ildsjæle på børnepasningsområdet, vi faktisk er. 

 

Forskel på børn


Selv skabte jeg Lillekilde efter at være flyttet til København som mor til to små og oplevet hvor store forskelle, der er på institutioner, og hvor lidt inddragelse af forældrene, der var i de kommunale institutioner, hvor mine børn fik plads.

 

Det gav mig ideen til at sætte mine børn i en privat dagpleje, som så udviklede sig til en lille børnehave med 25 børn på Trekronergade. Her snart 25 år senere er vi vokset til en integreret institution for over 100 børn i en gammel hattefabrik med store kreative værksteder, udearealer med høns og 30 glade ansatte.

 

Vi har i dag et virkelig godt samarbejde med Københavns Kommune, Men der er plads til forbedring, for vi har svært ved at gennemskue, hvordan tilskuddet til børnene udregnes, da der er stor forskel på det fra kommune til kommune.

 

Samtidig oplever vi, at støtten til børn og familier, der har særlige udfordringer, er blevet sat væsentligt ned i kommunen - på trods af at vores børn burde have samme rettigheder til støtte, som børn i offentlige institutioner.

 

Pasning med hjertet


Jeg har derfor også skrevet til vores lokale folketingskandidater om at komme på besøg hos os i valgkampen: Kom og oplev, hvordan vi har skabt en daginstitution, hvor der ikke er nogen ledig plads hele næste år, fordi vi er så populære, og hvor personale og ledelse er drevet af passion: For det er her vi mener, vi kan finde nøglen til succes med at passe børn og sikre pædagoger nok.

 

Hvis I som beslutningstagere ville se mere på, hvordan vi skaber trivsel i privat regi, kunne vi måske på den lange bane spare mange penge på psykiatrien og alle de udgifter, der kommer, når vi ikke har passet vores børn godt nok.

 

Lad os blive bedre til at løfte familiernes velfærd sammen. 

Vi ønsker alle, der brænder for at give vores børn en bedre hverdag, et rigtig godt folketingsvalg.

 

OM LILLEKILDE

Marianne Fogelstrøm åbnede sin institution den 1. April 1998 som en såkaldt puljeinstitution og i 2005 overgik det til en privatinstitution. Lillekilde er i dag huset i en gammel hattefabrik med store krearum og tilhørende udendørs legeplads. Den integrerede børnehave og vuggestue har 107 børn og 30 ansatte. 

 

FAKTA

Kommunerne yder administrations-, bygnings- og driftstilskud målt pr. barn til de private dagtilbud. Omkostningerne afspejler kommunens egne omkostninger, og var sidste år i gennemsnit 9.512 kroner om måneden for et barn i vuggestue og 5.477 kroner om måneden for et barn i børnehave, men variationerne fra kommune til kommune er meget store, viser en analyse fra DI fra 2021.