Onkel og Tante: Støt op om børnenes ildsjæle i valgkampen

 

Af institutionsleder Heidi Normann-Bech fra “Onkel og Tante” /Netværket “Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger”

 

 

Børns mistrivsel i daginstitutioner og skoler er i fokus, og som børnehave-iværksætter siden 2006 vil jeg sammen med andre institutionsledere gerne give nogle bud på, hvad vi kan gøre:

 

 

Lad os åbne op og skabe mere gennemsigtighed og bedre samarbejde mellem det offentlige og private.

 

 

Det var med stor glæde, at vi i Onkel og Tante her i Vejle kunne ånde lettet op, da De Radikale trak støtten til et forslag fra Enhedslisten og regeringen, der ville lukke muligheden for, at vi som selvstændige kan starte og drive egne pasningstilbud i Danmark.

 

 

Ligesom mange andre private ejere af institutioner har vi været meget kede af at blive mistænkeliggjort som “profitmagere”, og vi er derfor glade for, at vi blev hørt som de selvstændige ildsjæle på børnepasningsområdet vi faktisk er.

 

 

Værdi til familierne
Selv skabte jeg institutionen Onkel og Tante som nyuddannet pædagog med en økonom-uddannelse i bagagen. Jeg kunne se, hvordan vi kunne skabe ekstra kvalitet for børn og familier inden for de økonomiske rammer. Og som selvstændig kan jeg skabe en særlig kultur i min institution, som støtter op om den mission:

 

 

I vores institution har vi for eksempel et meget tæt samarbejde med familierne. Vi inviterer både forældre og søskende til fredagsmorgenmad og kommer på hjemmebesøg inden børnene starter. Det er med til at gøre vores “hjemlig” på en god måde.

 

 

Vi har i dag et virkelig godt samarbejde med Vejle Kommune, og når vi nu mangler pasningstilbud i kommunen, kan vi kun opfordre til, at opgaven bliver udbudt, så iværksættere, der brænder for børnepasning, kan se, hvor behovet er størst og byde ind med unikke tilbud til gavn for familierne.

 

 

Forskel på børn

 

Men der er plads til forbedring: Vi har svært ved at gennemskue, hvordan tilskuddet udregnes. Det varierer meget fra kommune til kommune, og hvis der var større gennemsigtighed, kunne vi bedre se, hvordan skattekronerne fordeles, så de kommer børnene til gode.

 

 

I tilfælde, hvor en familie har brug for en socialfaglig rådgiver, bør vi også sikre, at det ikke er en barriere for dem, at de har valgt en privat institution: På et møde i familieudvalget i Vejle Kommune den 23. juni blev det for eksempel drøftet, hvorvidt privatinstitutioner skal have samme adgang til socialfaglige rådgivere som kommunale institutioner. En drøftelse, der handlede om den øgede omkostning, det ville tilføje kommunen.

 

 

Det må jo betyde, at de børn, der kommer i private institutioner i kommunen ikke får samme del i velfærden som børn i offentlige institutioner? 

 

 

Lad os blive bedre til at løfte familiernes velfærd sammen. Vi ønsker alle, der brænder for at give vores børn en bedre hverdag, et rigtig godt folketingsvalg.

 

 

OM ONKEL OG TANTE

 

Den private integrerede institution Onkel og Tante på Rugstedvej i Vejle blev grundlagt i 2006 og har i dag 17 ansatte og 53 børn i alderen 6 måneder til 6 år, inddelt i tre børnegrupper: Pupper, Larver og Sommerfugle. Onkel og Tante står for “hjemlighed” og “et aktivt udeliv” og består af to bygninger og et flere tusind kvadratmeter stort udeareal med dyrehold.

 

 

FAKTA

 

Kommunerne yder administrations-, bygnings- og driftstilskud målt pr. barn til de private dagtilbud. Omkostningerne afspejler kommunens egne omkostninger, og var sidste år i gennemsnit 9.512 kroner om måneden for et barn i vuggestue og 5.477 kroner om måneden for et barn i børnehave, men variationerne fra kommune til kommune er meget store, viser en analyse fra DI fra 2021.