Aurora: Støt op om børnenes ildsjæle i valgkampen

Af institutionsleder Denice Valentin, Børnehuset Aurora

/Medlem af netværket “Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger”

 

Børns mistrivsel i daginstitutioner og skoler er i fokus, og som børnehave-iværksætter siden xxx vil jeg sammen med andre institutionsledere gerne give nogle bud på, hvad vi kan gøre:

 

Lad os åbne op og skabe mere gennemsigtighed og bedre samarbejde mellem det offentlige og private.

 

Det var med stor glæde, at vi i Børnehuset Aurora i Gladsaxe kunne ånde lettet op, da De Radikale trak støtten til et forslag fra Enhedslisten og regeringen, der ville lukke muligheden for, at vi som selvstændige kan starte og drive egne pasningstilbud i Danmark.

 

Ligesom mange andre private ejere af institutioner har vi været meget kede af at blive mistænkeliggjort som “profitmagere”, og vi er derfor glade for, at vi blev hørt som de selvstændige ildsjæle på børnepasningsområdet, vi faktisk er. 

 

Værdi til familierne


Selv skabte jeg Aurora, fordi min egen dreng ikke trivedes i det kommunale tilbud. Jeg kunne se, at der var brug for en børnehave, der vægtede ro og nærvær og voksne nok til de mange børn, som er for sensitive til at klare sig i store offentlige tilbud.

 

Vi har i dag et generelt fint samarbejde med Gladsaxe Kommune som kommunens eneste private alternativ til de kommunale institutioner, men vi synes godt, at I beslutningstagere kunne gøre mere for at skabe plads til iværksættere, der brænder for børnepasning.

 

For eksempel ville det være en stor hjælp, hvis kommunerne i området var villige til at hjælpe pædagogiske iværksættere som jeg med at finde egnede lokaler til institutioner, som kan være meget svære at finde. En hjælp til finansieringen og driftsgarantien ville også være en fordel, da det ikke er alle, der som jeg kan kan tage lån i et hus for at kunne starte op for egne midler.

 

I dag er det desuden meget svært at se, hvordan det tilskud, der skal følge børnene ind i en privat institution udregnes, og der er bred enighed om, at vi private institutioner får færre midler per barn, end de offentlige gør.

 

Og så skal vi oveni købet slås for at få hjælp fra kommunen, hvis et barn har brug for en socialfaglig indsats. Det synes vi ikke giver mening, når vi løfter en samfundsopgave, og børnene burde være ligestillet, uanset hvilken institution deres forældre vælger.

 

Lad os blive bedre til at løfte familiernes velfærd sammen. 

Vi ønsker alle, der brænder for at give vores børn en bedre hverdag, et rigtig godt folketingsvalg.

 

OM AURORA

Denice Valentin skabte den integrerede steiner-vuggestue og børnehave Aurora, fordi hendes egen søn mistrivedes i det kommunale tilbud. Institutionen, der er Gladsaxe Kommunes eneste private institution, har i dag 42 børn og x antal ansatte og skaber et trygt, nært og omsorgsfuldt miljø for særligt sensitive børn.

 

FAKTA

Kommunerne yder administrations-, bygnings- og driftstilskud målt pr. barn til de private dagtilbud. Omkostningerne afspejler kommunens egne omkostninger, og var sidste år i gennemsnit 9.512 kroner om måneden for et barn i vuggestue og 5.477 kroner om måneden for et barn i børnehave, men variationerne fra kommune til kommune er meget store, viser en analyse fra DI fra 2021.

 

.