Hasselhuset: Støt op om børnenes ildsjæle i valgkampen

Af institutionsleder Dorte Ris /Hasselhuset

/Medlem af netværket “Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger”

 

 

Børns mistrivsel i daginstitutioner og skoler er i fokus, og som børnehave-iværksætter siden 2010 vil jeg sammen med andre institutionsledere gerne give nogle bud på, hvad vi kan gøre:

 

 

Lad os åbne op og skabe mere gennemsigtighed og bedre samarbejde mellem det offentlige og private.

 

 

Det var med stor glæde, at vi i Hasselhuset kunne ånde lettet op, da De Radikale trak støtten til et forslag fra Enhedslisten og regeringen, der ville lukke muligheden for, at vi som selvstændige kan starte og drive egne pasningstilbud i Danmark.

 

 

Ligesom mange andre private ejere af institutioner har vi været meget kede af at blive mistænkeliggjort som “profitmagere”, og vi er derfor glade for, at vi blev hørt som de selvstændige ildsjæle på børnepasningsområdet, vi faktisk er. 

 

 

Værdi til familierne


Selv skabte jeg Hasselhuset, fordi jeg kunne se, at der var stor efterspørgsel på pasningstilbud hos os i Gedved. Jeg kunne se, at der var brug for en børnehave, der vægtede ro og nærvær og voksne nok til de mange børn, som er for sensitive til at klare sig i store offentlige tilbud.

 

 

Vi har i dag et fint samarbejde med Horsens Kommune, men vi kunne godt ønske os, at der var mere gennemsigtighed i udregningen af drifttilskud til børnene, så det bliver synligt, hvordan skattekronerne fordeles i det offentlige.

 

 

For som det er i dag ved vi ikke, hvordan tilskuddet beregnes, og en undersøgelse fra DI viser, at kommunernes tilskud til børn i de private institutioner varierer så meget, at det ikke umiddelbart kan forklares med huslejepriser mm.

 

 

Det er på høje tid, at vi gør op med den kultur, hvor vi ser hinanden som konkurrenter. Vores børn har brug for, at vi står sammen og dele viden og erfaringer, så vi kan få mest mulig omsorg og tryghed til børnene, for de ressourcer vi har, og her er gennemsigtighed og anerkendelse af bidraget fra de private vigtige skridt.

 

 

Lad os blive bedre til at løfte familiernes velfærd sammen. 

Vi ønsker alle, der brænder for at give vores børn en bedre hverdag, et rigtig godt folketingsvalg.

 

 

OM HASSELHUSET

Dorte Ris er pædagog og familieterapeut og startede den integrerede daginstitution Hasselhuset i 2010. Hasselhuset rummer i dag 18 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn i en tidligere kommunal bygning i Gedved.

 

FAKTA 

Kommunerne yder administrations-, bygnings- og driftstilskud målt pr. barn til de private dagtilbud. Omkostningerne afspejler kommunens egne omkostninger, og var sidste år i gennemsnit 9.512 kroner om måneden for et barn i vuggestue og 5.477 kroner om måneden for et barn i børnehave, men variationerne fra kommune til kommune er meget store, viser en analyse fra DI fra 2021.

 
 

LÆSERBREV

 

Valbyliv

<>;