Undersøgelser og rapporter

Her på siden har vi samlet en oversigt, med links, til nogle af de mest interessante undersøgelser og rapporter, der er lavet vedrørende private daginstitutioner.

 

Har du kendskab til undersøgelser eller rapporter, der ikke er med i nedenstående oversigt, så send os gerne en påmindelse, gerne med link, til den pågældende undersøgelse. Skriv til

 

Derudover opdaterer Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse løbende deres hjemmeside med ny forskning omkring daginstitutioner generelt. 

 

Udgiver Titel på rapport / link Vigtigste indhold Årstal 
FOA / Bureau 2000

Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

 

Flere børn i dagtilbud

 

 

2018
VIVEKommunernes brug af driftsgaranti for

Kommunale erfaringer med at håndtere privatinstitutioners ophør

 

 2018
Epsi Rating DanmarkTilfredshed med private daginstitutioner

Stigende tilfredshed med de private daginstituioner i Danmark

 

2017
FOA / Bureau 2000Om private dagtilbudstyper og deres udvikling

Private dagtilbud har en stigende betydning for udviklingen på dagtilbudsområdet

 

2016
Kristeligt DagbladAntallet af private daginstitutioner fordoblet på 7 år

Antallet af private daginstitutioner er steget, mens antallet af kommunale daginstitutioner er faldet med 20%

 

2016
 BUPLEt godt arbejdsmiljø er vigtigt

Arbejdsmiljø i private dagtilbud

 

2015-2018
 DRTredobling: Private daginstitutioner har vokseværk

 Flere børn i private daginstitutioner - selvom fødselstallet falder

 

 2015

Danmarks Evalueringstilsyn

Pædagogisk tilsyn - Evaluering af kommunernes tilsyn med daginstitutioner

Kommunernes tilsyn med private institutioner har tendens til i mindre grad at leve op til lovgrundlagets regler

 

2015

IPSI rating

 

 Forældre-/Kundetilfredshed i Daginstitutioner i Danmark, Norge og Sverige

Forældrene er fortsat mere tilfredse med de private daginstitutioner

 

2015

CEVEA

Børnepasningen privatiseres især i yderområderne (pdf - 690 kb)

Risiko for A- og B-hold

Risiko for manglende social sammenhængskraft

 

2015

FOA / Bureau 2000

 

Private dagtilbud - udvikling og status (pdf - 1,0 MB)

Kritik af private børnepassere

 

 2015

Udbudsrådet / Rambøll

 

Konkurrence på daginstitutionsområdet (pdf - 1,3 MB)

Mere for pengene.

Større tilfredshed

 

 2012

Rambøll

 

Undersøgelse af rammevilkår for selvejende, private og kommunale daginstitutioner (pdf - 3,0 MB)

 

Problematisk krav om driftsgaranti.

Spørgsmålstegn ved indregning af dagplejeudg. i tilskudsberegning

 

 2012

Udviklingsforum

 

 

Private og kommunale daginstitutioner på Bornholm (pdf - 206 kb)

Større tilfredshed med private daginstitutioner

 

 2014

EPSI Danmark

 

Forældretilfredshedsundersøgelse (pdf - 689 kb)
 

 Lidt mere for pengene

Større forældretilfredshed i private institutioner

 

 2014
DRTemasider på DR.dk: Privat børnepasning gennem tiden m.m.

 Flere vinkler og perspektiver på private daginstitutioner

 

 2015